Wypadek przy pracy w UK , Anglii , Walia, Szkocja

Wypadki przy pracy zdarzają się równie często jak wypadki komunikacyjne. Niektóre z nich rzutują poważnie na życie poszkodowanych, prowadzą do inwalidztwa lub choroby zawodowej (np. azbestoza lub pylica).

Na obrażenia w czasie pracy narażeni są przede wszystkim pracownicy przemysłowi (hal produkcyjnych, przemysłu ciężkiego). Niejednokrotnie pracują oni w bardzo ciężkich warunkach przy użyciu skomplikowanej aparatury i narzędzi, których wadliwe działanie może doprowadzić do ciężkich urazów.

Większość pracodawców w Anglii posiada niezbędne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone pracownikom na skutek wypadków. Poszkodowany aby uzyskać odszkodowanie za doznane obrażenia musi udowodnić zaniedbania lub winę pracodawcy.

Jeżeli miałeś wypadek przy pracy w UK, w wyniku którego doznałeś obrażeń możesz mieć prawo do odszkodowania. W przypadku gdy do wypadku doszło z powodu zaniedbań pracodawcy lub haniebnych warunków bezpieczeństwa warto podjąć starania o odszkodowanie.

Roszczenia za wypadek przy pracy w Anglii: (linki)

obrażenia kręgosłupa na skutek podnoszenia ciężarów złamania, przygniecenia, zmiażdżania, odcięcia palców, dłoni lub kończyn odszkodowanie za wypadki na placu budowy (upadki z wysokości, uderzenia) brak odzieży i materiałów ochronnych

Kiedy możesz mieć prawo do odszkodowania za wypadek przy pracy w UK ?

  • gdy wypadek miał miejsce w czasie pracy na maszynie, do której obsługi nie byłeś przeszkolony
  • gdy wykonujesz szczególnie niebezpieczną pracę bez nadzoru
  • gdy doznałeś obrażeń z uwagi na brak odpowiedniego ubioru ochronnego (rękawic, okularów, hełmu).

W jaki sposób skutecznie wystąpić o odszkodowanie po wypadku przy pracy w UK ?

Ponieważ dochodzenie odszkodowania po wypadku przy pracy w Anglii jest procedurą dosyć skomplikowaną zalecamy kontakt z naszym konsultantem w celu zbadania zasadności roszczenia. Poszkodowanych prosimy o przekazanie wszystkich informacji niezbędnych do określenia winnego zaniedbań na miejscu pracy lub nieprzestrzegania zasad BHP. Poszkodowany musi przekazać nam informacje odnośnie przebiegu zdarzenia, świadków wypadku. Niezbędne będą również zdjęcia z miejsca wypadku. Po ocenie zasadności roszczeń, jest ono kierowane do odpowiedzialnego podmiotu, który ma 3 miesiące na udzielenie wyjaśnień. Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe odrzuci wniosek odszkodowawczy musi również przedstawić stosowną arumentacje swojej decyzji.

Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, adwokat zaleci skierowanie sprawy na drogę sądową, gdzie podejmie wszelkie niezbędne kroki zmierzające do uzyskania odszkodowania.

Jak długo można starać się o odszkodowanie w UK ?

Roszczenia odszkodowawcze przedawniają się po okresie 3 lat od momentu zaistnienia szkody. Nie jest to długi okres, dlatego też najlepiej jest zgłosić się do nas zaraz po wypadku. Jest to również ważne ze względu na możliwość zebrania niezbędnych dowodów winy pracodawcy czy innej osoby.

Uzyskamy dla Ciebie :