Odszkodowania za wypadek w Austrii

Poszkodowani, którzy doznali szkody na skutek wypadku drogowego lub wypadku przy pracy w Austrii mogą mieć prawo do odszkodowania. Prawo do ubiegania się o świadczenia z polisy OC sprawcy wypadku (polisy OC pracodawcy lub OC pojazdu sprawcy wypadku drogowego) przysługuje tym osobom, które odniosły obrażenia fizyczne lub doznały strat finansowych nie z własnej winy.

Odszkodowanie za wypadek drogowy w Austrii
Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych (pasażerowie pojazdów, kierowca pojazdu poszkodowanego, motocykliści, rowerzyści i piesi) mogą starać się o odszkodowanie w okresie do 3 lat od momentu wypadku. Jeżeli sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem w sprawie karnej wówczas poszkodowani mogą się starać o świadczenia odszkodowawcze do 20 lat. Rozpoczęcie sprawy roszczeniowej w Austrii może mieć miejsce dopiero po wydaniu prawomocnego wyroku ustalającego winę sprawcy zdarzenia.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Austrii
Pracownicy, którzy ulegli wypadkowi przy pracy w Austii nie z własnej winy mogą wystąpić o odszkodowanie z polisy OC pracodawcy.

O jakie roszczenia mogą ubiegać się poszkodowani w Austrii?
  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
  • odszkodowanie za utracone dochody, premię, utratę możliwości awansu,
  • zadośćuczynienie (odszkodowanie za doznany ból i cierpienie, obrażenia fizyczne i psychiczne),
  • wszelkie szkody spowodowane w następstwie wypadku przy pracy lub wypadku drogowego w Austrii,
  • odszkodowanie i renty dla bliskich osoby zmarłej na skutek wypadku oraz zwrot kosztów pochówku.

Biuro Campter podejmuje się również spraw związanych m.in. z prawem pracy, rozliczaniem z austriackim urzędem skarbowym, sprawami mniejszości polskiej w Austrii.

Sprawdź czy masz prawo do odszkodowania w 3 etapach: jak to działa